banner

Btw tarief van 6%

foto

Het nieuwe btw-tarief van 6% bij vastgoed. Zo zit het in elkaar.


Wist u dat in het kader van sociaal woningbeleid het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen recent werd uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied? Dat kan voor u een serieuze besparing betekenen. Om van het btw-tarief van 6% in plaats van 21% te genieten, dient u wel te voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees snel verder, want hieronder zetten wij ze voor u op een rijtje.


Bent u niet geïnteresseerd in de theorie, maar wenst u wel meteen te genieten van de nieuwe regeling? Ontdek dan meteen onze nieuwbouwpanden die u kan kopen met een btw-tarief van 6%:

-> Residentie Ryssel in Kortrijk

Geniet van de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6%


Vroeger was het zo dat het btw-tarief van 21% werd verlaagd naar 6% indien het ging om de afbraak en heropbouw van een woning die gelegen was in één van de 32 centrumsteden. Bovendien diende deze woning hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt te worden. Sinds kort werd deze regeling uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied en dat is uiteraard goed nieuws.


Vooral indien u een instapklare nieuwbouwwoning of een nieuwbouwwoning op plan kocht of indien u plant om dit binnenkort te doen en waarbij u tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 aan de promotor of bouwheer ‘schijven’ of facturen zal betalen. In heel België geldt dat dan een btw-tarief van 6% i.p.v. 21% wordt toegepast.


Het is echter niet zo eenvoudig. Er zijn namelijk dubbele voorwaarden aan gekoppeld. Dubbel in die zin dat er voorwaarden gelden voor de promotor of bouwheer en voor de koper. Beide partijen moeten aan hun voorwaarden voldoen.


Voor de promotor of bouwheer gaat het onder andere om de betaling van de afbraakwerken van het oude gebouw, de verhouding van de oppervlakte van het afgebroken pand versus de oppervlakte van het nieuwe pand, enz.


De koper dient op zijn beurt te voldoen aan volgende voorwaarden.

  • Hij moet de woning zelf aankopen en dus niet via een vennootschap.
  • Hij moet er zijn domicilie plaatsen van zodra de woning klaar is.
  • De woning moet hoofdzakelijk – meer dan 50% - voor persoonlijk gebruik aangewend worden.
  • De koper mag geen andere woning bezitten. Op deze regel zijn er wel een aantal uitzonderingen.
  • Bovendien moet de koper deze voorwaarden 5 jaar respecteren.


U kan ook van het verlaagde btw-tarief van 6% genieten als u de nieuwbouwwoning koopt met als doel deze te verhuren in het kader van sociale verhuur of via een sociale verhuurmaatschappij. Dit kan enkel op voorwaarde dat u deze sociale verhuur of dit sociale beheer voor een periode van minimaal 15 jaar aanhoudt.


Respecteert u de periode van respectievelijk 5 of 15 jaar niet, dan zal u het genoten btw-voordeel moeten terugbetalen voor de periode waarin u de voorwaarden niet naleeft.


Wilt u zeker weten of u uw aankoopplannen of bouwproject in aanmerking komen voor het verlaagde Btw-tarief van 6%, neem dan contact op met Laurence. Zij neemt graag met u de kleine lettertjes van deze nieuwe regeling door.

Meer informatie?

Stel je vraag via het contactformulier of bel me op 0475/65 45 38.

Vraag informatie aan

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie

Alle cookies toestaan     Instellingen